LET OP: gewijzigde inlog!       Gebruikersnaam: bmm     Wachtwoord: bmm
 

Zoeken

verklein lettertype vergroot lettertype print pagina bookmark

Zoeken/Chercher

BMMBulletin.nl bevat de PDF's van alle artikelen die in het tijdschrift vanaf 2003 zijn verschenen. Voor het openen van de PDF wordt eenmalig om uw BMM inloggegevens gevraagd. Klik hier om uw inloggegevens nogmaals te ontvangen o.v.v. inloggegevens BMM Bulletin. Om snel het gewenste artikel te vinden kunt u op verschillende manieren zoeken:

Direct naar (laatste) tijdschrift
Selecteer jaar en nummer in de linkerkolom en vervolgens zoeken of enter. U krijgt een overzicht van het complete tijdschrift op artikelniveau.

Zoeken op themanummer
Via het tabje Themanummers komt u op het overzicht van de themanummers vanaf 2003. Ieder themanummer linkt naar de artikelen die in dit nummer over het onderwerp zijn verschenen. U kunt ook zoeken via het zoekveld themanummer in de linkerkolom. Binnenkort zijn ook de niet beschikbare themanummers (1999-2002) te raadplegen.

Vrije zoektermen, datum en pagina
De meest uitgebreide manier om te zoeken in de linkerkolom is met een vrije zoekterm in de titels van de artikelen, op een auteur of op trefwoord in de tekst. Daarnaast kan op datum en/of paginanummer worden gezocht.

Zoeken binnen een PDF
De PDF's zijn doorzoekbaar met de functietoets Ctrl F. De zoekterm wordt in de te tekst gehighlight. Met de Enter toets springt u van het ene resultaat naar het volgende.

CHERCHER

BMMBulletin.nl comprend, en format PDF, tous les articles qui sont parus dans le magazine depuis 2003. Pour l’ouverture d’un document PDF il vous sera demandé de communiquer le code qui vous donne accès au site BMM. Veuillez cliquer ici pour recevoir votre code d’accès en mentionnant code d’accès Bulletin BMM. Plusieurs méthodes de recherches sont disponibles pour trouver rapidement l’article que vous recherchez:

Directement vers le (dernier) magazine
Sélectionnez l’année et le numéro dans la colonne de gauche et cliquez sur chercher ou « enter ». Vous recevrez un aperçu du magazine entier au niveau des articles

Recherche sur base du numéro thématique
En cliquant sur l’onglet Numéros thématiques, vous arriverez sur un aperçu des numéros thématiques depuis 2003. Chaque numéro thématique est lié aux articles concernant le sujet traité dans le numéro. Vous pouvez également chercher via le champ de recherche numéro thématique dans la colonne de gauche. Les numéros thématiques des années 1999-2002 seront bientôt également consultables sur le site. 

Mots de recherche libres, date et page
Les recherches les plus étendues se font grâce aux mots de recherche libres dans les champs de recherche titres, auteur ou mots clefs. En outre, il est possible de chercher par date et/ou numéro de page.

Recherche dans un document PDF
Il est possible d’effectuer une recherche dans un document PDF grâce aux touches Ctrl+F. Le terme recherché sera mis en évidence en fluo. La touche Enter vous permet de naviguer d’un résultat à l’autreDevelopment version 2017